Dịch vụ

6.LIỆU PHÁP MASSAGE THÁI - THAI MASSAGE

Là phương pháp massage mạnh mẽ với sự kết hợp của các kỹ thuật kéo,ấn,căng và đẩy sẽ giúp lưu thông tuần hoàn máu và bạch huyết. Liệu pháp này tác động đến lực được kích thích trong các cơ bắp và hỗ trợ lưu thông tuần hoàn kinh mạch.

This is an intense and interactive massage experience.A combination of stretching,twisting,pulling,and pushing techniques will be used as well as back-stepping at time.Pressure poin are stimulated while muscle are lengthened.

  • 380.000VNĐ........60'
  • 520.000VNĐ........90'
  • 620.000VNĐ........120'

HÌNH ẢNH VỀ DỊCH VỤ