Dịch vụ

1.BODY THERAPIES

CÁC TRỊ LIỆU TOÀN THÂN

TRỊ LIỆU CAO CẤP ĐỘC ĐÁO

Liệu pháp massage này là sự kết hợp tuyệt hảo của những kỹ thuật ấn huyệt đặc trưng, cổ điển và liệu trình xông hơi cao cấp. Các kỹ thuật cổ điển sẽ mang đến những tác động sâu bên trong giúp phục hồi cơ bắp, đồng thời giúp thúc đẩy những năng lượng tiềm ẩn bên trong cơ thể được lan tỏa.

This massage therapy combines techniques including specialized pressure and traditional methods and go along oils massage.It aims to improve muscle condition while simultaneously helping to promote the vital life energy.

 

  • 350.000 VNĐ - 60 PHÚT.
  • 480.000 VNĐ - 90 PHÚT.
  • 600.000 VNĐ - 120 PHÚT.

HÌNH ẢNH VỀ DỊCH VỤ